Dnia 6 listopada 2015 r., w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu odbyła się debata „Wygrany-Wygrany. O współpracy międzysektorowej”. To już piąte spotkanie z cyklu poświęconego współpracy między sektorami: publicznym, prywatnym i ogranizacji pozarządowych.

Początki cyklu sięgają 2013 r., kiedy to podczas Festiwalu Wolonariatu odbyło się pierwsze tego typu spotkanie. Od tamtej pory, dwa razy do roku, przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych mają okazję spotkać się, podzielić pomysłami i porozmawiać na tematy związane z budowaniem partnerstwa między sektorami.

Podczas piątkowego spotkania uczestnicy mieli szansę wysłuchać krótkiego wykładu na temat możliwości finansowania współpracy międzysektorowej. Zaprezentowali takżeswoje inicjatywy, do realizacji których poszukują partnerów. Dodatkowo mieli czas, by porozmawiać indywidualnie na temat wybranej inicjatywy lub projektu. Debata zakończyła się wyciągnięciem wniosków i, miejmy nadzieję, będzie początkiem długofalowej współpracy między uczestnikami.

Organizatorami wydarzenia byli: Partnerstwo na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu”, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Rzecznik ds. Dialogu Społecznego w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz firma PwC.

Autor: Krzysztof Pokorski (WCRS)