Za nami VI Debata „Wygrany-Wygrany. O współpracy międzysektorowej”. W czwartek 12 maja 2016 r. przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu oraz biznesu spotkali się w siedzibie Fundacji Hobbit. Spotkania z cyklu „Wygrany-Wygrany” to przestrzeń do rozmów, nawiązania nowych kontaktów, poszukiwania partnerów i prezentacji inicjatyw prospołecznych.