12 maja br. odbyła się VI Debata Wygrany – Wygrany. Kolejny już raz wydarzenie to było przestrzenią do nawiązania kontaktu między przedstawicielami trzech sektorów: publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Tym razem miejscem spotkania była siedziba Fundacji „Hobbit”.

Jednym z elementów spotkania był krótka prezentacja pt. „Jeśli coś robisz, a o tym nie mówisz, to tak jakbyś nie robił –efektywne komunikowanie działań prospołecznych”, przygotowana przez przedstawiciela firmy PwC – Macieja Jesionowskiego. Zaangażował on uczestników, którzy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami również jako konsumenci. Budowanie marki, zaufania i zdobywanie klienta niewiele różni się w sektorze prywatnym i społecznym, to najcenniejszy wniosek tego wykładu.

Na spotkaniu, tradycyjnie już, zostały zaprezentowane inicjatywy, do realizacji których Organizatorzy poszukują Partnerów. Tym razem byli to:

  • ZHP – Chorągiew Dolnośląska,
  • KGHM,
  • Fundacja „Radość Codzienności”,
  • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
  • Stowarzyszenie „Żyj kolorowo!”,
  • Wrocławskie Centrum Integracji,
  • projekt wolontariatu miejskiego „Wspieram Wrocław” – Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego,
  • Fundacja „Hobbit”.

W kuluarach zgromadzeni przedstawiciele nie tylko nawiązywali kontakty, ale również wymieniali się doświadczeniami z dotychczas podjętych wspólnych działań.

Organizatorami wydarzenia byli: Partnerstwo na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu”, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Rzecznik ds. Dialogu Społecznego w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz firma PwC.

Autorka: Anna Stocka (WCRS)