getimg

1. Dolnośląski Konkurs Dziennikarski „Pozytywne Pióro 2015″ – przeznaczony dla wszystkich mieszkańców województwa dolnośląskiego, którego celem jest promocja ciekawych inicjatyw wolontariackich realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego oraz uhonorowanie osób podejmujących działania dziennikarskie na rzecz promocji i upowszechniania w środkach masowego przekazu rzetelnych informacji o pozytywnym wydźwięku.

2. Dolnośląski Konkurs Fotograficzny „Wolontariat w Obiektywie” – przeznaczony dla uczniów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów dolnośląskich uczelni wyższych, którego celem jest promowanie wolontariatu i inicjatyw wolontariackich poprzez fotografię.

3. Dolnośląski Konkurs Literacki „Wolontariat Piórem” – przeznaczony dla uczniów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów dolnośląskich uczelni wyższych, którego celem jest promowanie wolontariatu poprzez twórczość literacką.

4. Dolnośląski Konkurs na Wolontariacką Stronę Internetową „Wolontariat w Sieci” – przeznaczony dla uczniów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów dolnośląskich uczelni wyższych, którego celem jest promowanie inicjatyw wolontariackich w internecie.

5. Konkurs „Dolnośląska Grupa Wolontariatu Pracowniczego Roku 2015” – przeznaczony dla dolnośląskich firm i instytucji, których pracownicy aktywnie angażują się w działania wolontariackie, wspierają dolnośląskie organizacje pozarządowe i społeczności lokalne swoją wiedzą, kompetencjami, pracą i sercem.

6. Konkurs „Dolnośląski/a Koordynator/ka Wolontariatu Roku 2015” – przeznaczony dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych wyróżniający grupy wolontariackie aktywnie działające na rzecz środowisk lokalnych województwa dolnośląskiego.

7. Konkurs „Dolnośląska Grupa Wolontariacka Roku 2015” – przeznaczony dla organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz ich wolontariuszy konkurs, którego celem jest wyróżnienie koordynatorów wzorowo zarządzających grupami wolontariackimi.

8. Konkurs „Dolnośląski/a Wolontariusz/ka Roku 2015” – przeznaczony dla wszystkich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które angażują wolontariuszy do swoich działań. Ideą organizowanego już po raz 12 konkursu jest wyróżnienie najbardziej aktywnych wolontariuszy działających na rzecz społeczności lokalnych Dolnego Śląska oraz zaprezentowanie różnorodności działań wolontariackich.