Spotkajmy się na Dolnośląskim Forum Wolontariatu 2016! Zgłoś się!

26W imieniu Partnerstwa na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” serdecznie zapraszamy do udziału w Dolnośląskim Forum Wolontariatu podsumowującym szóstą edycję „Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu”, które odbędzie się we Wrocławiu w dniach 8-10 grudnia 2016 r.

Dolnośląskie Forum Wolontariatu to trzydniowe spotkanie wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, organizatorów wolontariatu oraz wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą problematyką wolontariatu i aktywności społecznej. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym i integracyjnym takich jak: wizyty studyjne, Dolnośląska Gala Wolontariatu, akcje wolontariackie, fora dyskusyjne itp.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wolontariuszy, a także związanych z wolontariatem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Zapraszamy również przedstawicieli firm, w których funkcjonuje program wolontariatu pracowniczego, a także wszystkich chętnych zainteresowanych szeroko pojętą tematyką wolontariatu i aktywności obywatelskiej.

Dolnośląskie Forum Wolontariatu odbędzie się we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 oraz Pracowni Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65. Część konferencyjna Forum wraz z Galą Wolontariatu odbędzie się we Wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stulecia przy ul. Wystawowej 1. Uczestnicy zakwalifikowani na Forum nie muszą uczestniczyć w całym przedsięwzięciu. Dopuszczalne jest uczestnictwo tylko w wybranych przez siebie modułach. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum po 2 grudnia 2016 lub nieusprawiedliwionej wypadkiem losowym nieobecności na Forum będziemy zmuszeni domagać się od zgłoszonego a zakwalifikowanego uczestnika, zwrotu kosztów uczestnictwa. Prosimy o zrozumienie w tym względzie i o odpowiedzialne typowanie uczestników.

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały, poczęstunek oraz ciepłe posiłki podczas zajęć. Uczestnikom spoza Wrocławia organizatorzy organizują nocleg podczas Forum, jednak nie pokrywają kosztów związanych z zakwaterowaniem. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają również koszty związane z dojazdem do Wrocławia oraz poruszaniem się po mieście w trakcie trwania Forum.

Aby zgłosić swój udział w Dolnośląskim Forum Wolontariatu, należy wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ. Termin wypełniania formularzy upływa 23 listopada 2016 r. Osoby zakwalifikowane do udziału w Festiwalu zostaną o tym powiadomione e-mailowo oraz telefonicznie do dnia 1 grudnia 2016 r.

Szczegółowy harmonogram Dolnośląskiego Forum Wolontariatu oraz regulamin uczestnictwa dostępny w załączeniu.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel.: 74 665 11 11
kom.: 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

Dołącz do Kapituły Dolnośląskich Konkursów Wolontariackich!

12195077_891002387615615_8937259633034541874_oW imieniu Partnerstwa na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur na Członka/kinię Kapituły Dolnośląskich Konkursów Wolontariackich organizowanych w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2016.

W tym roku po raz pierwszy oprócz Członków Kapituły zaproszonych przez Organizatora reprezentujących organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa od lat współpracujące na rzecz rozwoju wolontariatu zapraszamy również osoby, które z własnej inicjatywy zechcą wziąć udział w pracach Kapituły.

Prace Kapituły polegać będą na wyborze laureatów następujących Konkursów:
1. Konkursy organizowane przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych:
a) Konkurs Dolnośląski/a Wolontariusz/ka Roku 2016, celem jest nagrodzenie najaktywniejszych wolontariuszy z województwa dolnośląskiego.
b) Konkurs Dolnośląski/a Koordynator/ka Wolontariatu Roku 2016, którego celem jest nagrodzenie koordynatorów pracujących z wolontariuszami w organizacjach i instytucjach na terenie województwa dolnośląskiego.
c) Konkurs Dolnośląska Grupa Wolontariacka Roku 2016, którego celem jest nagrodzenie najaktywniejszych grup wolontariackich z województwa dolnośląskiego.
d) Konkurs Dolnośląska Grupa Wolontariatu Pracowniczego Roku 2016, którego celem jest nagrodzenie najaktywniejszych i najatrakcyjniejszych programów wolontariatu pracowniczego funkcjonujących w dolnośląskich przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach.
e) Dolnośląski Konkurs Dziennikarski „Pozytywne Pióro 2016” organizowany po raz czwarty we współpracy z regionalnymi serwisami portalu organizacji pozarządowych http://www.ngo.pl: http://www.dolnoslaskie.ngo.pl oraz http://www.wroclaw.ngo.pl. Celem konkursu jest promocja ciekawych inicjatyw społecznych realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego poprzez publikację tekstów tematycznych w serwisach regionalnych Portalu Organizacji Pozarządowych http://www.dolnoslaskie.ngo.pl i http://www.wroclaw.ngo.pl.
2. Konkursy organizowane przez Stowarzyszenie „Żyj Kolorowo”:
a) Dolnośląski Konkurs Fotograficzny „Wolontariat w Obiektywie” przeznaczony dla uczniów dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów dolnośląskich uczelni konkurs, który pokaże, jak naprawdę wygląda wolontariat i pozwoli ujrzeć działanie na rzecz innych z różnych perspektyw.
b) Dolnośląski Konkurs Literacki „Wolontariat Piórem” przeznaczony dla uczniów dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów dolnośląskich uczelni konkurs, którego przedmiotem powinny być prace literackie opisujące działania podejmowane przez wolontariuszy
c) Dolnośląski Konkurs na Wolontariacką Stronę Internetową „Wolontariat w Sieci” przeznaczony dla uczniów dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów dolnośląskich uczelni, którzy radzą sobie dobrze zarówno w świecie realnym, pomagając innym, jak i w tym wirtualnym i przygotowanie strony internetowej nie stanowi dla nich trudności.

Kandydatem/tką na członka Kapituły może być każda osoba, dla której rozwój działalności społecznej i wolontariatu jest ważny. Wystarczy po zapoznaniu się z regulaminem funkcjonowania Kapituły wypełnić zgłoszenie i przesłać pocztą elektroniczną (radoslaw.bednarski@rcwip.pl) lub tradycyjną (Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro Regionalne w Wałbrzychu, ul. Matejki 6, 58-300 Wałbrzych). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2016 r. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się w celu umówienia na indywidualną rozmowę.

Posiedzenie Kapituły odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2016 r. we Wrocławiu.

Czynimy starania, aby członkowie Kapituły mieli zapewniony we Wrocławiu nocleg wraz z wyżywieniem podczas posiedzenia.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel.: (74) 665 11 11
kom. 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Pliki do pobrania:
Zaproszenie
Regulamin funkcjonowania Kapituły
Formularz zgłoszenia

Wystartowały konkursy o wolontariacie dla uczniów i studentów!

13308274_1000137090035477_310430622664551279_oWrocławskie Centrum Wolontariatu prowadzone przez Stowarzyszenie „Żyj Kolorowo” z przyjemnością zaprasza do udziału w kolejnej edycji dolnośląskich konkursów o tematyce wolontariackiej. Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei wolontariatu oraz propagowanie aktywności społecznej wśród uczniów dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów dolnośląskich uczelni wyższych.

Aby zgłosić swój udział należy przygotować i przesłać pracę konkursową na jeden z trzech następujących Konkursów:
Dolnośląski Konkurs Fotograficzny „Wolontariat w Obiektywie” w postaci fotografii przedstawiających działania wolontariackie.
Dolnośląski Konkurs Literacki „Wolontariat Piórem” w postaci prac literackich opisujących działania wolontariuszy.
Dolnośląski Konkurs na Wolontariacką Stronę Internetową „Wolontariat w Sieci” w postaci stron internetowych opisujących działania wolontariuszy.
Wszelkie informacje i szczegóły Konkursu znajdują się w załączonych Regulaminach.

Kapituła konkursu, którą tworzyć będą osoby zaufania publicznego, dokona wyboru laureatów. Wszyscy nominowani zostaną zaproszeni na uroczystą Dolnośląską Galę Wolontariatu, która odbędzie się 10 grudnia 2016 r. w ramach organizowanego we Wrocławiu wspólnie z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

Prace konkursowe należy składać w terminie od 1 września do 31 października 2016 r. na adres poczty elektronicznej: konkurs@wolontariusz.org. W treści e-maila poza pracą konkursową należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

Przed przesłaniem pracy konkursowej należy zapoznać się z Regulaminem właściwego Konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Wszelkich informacji udziela:
Jacek Bednarek
Wrocławskie Centrum Wolontariatu
Stowarzyszenie „Żyj Kolorowo”
pl. Św. Macieja 5A, 50-244 Wrocław
tel. (71) 791 97 89
kom. 695 599 468
biuro@wolontariusz.org
http://www.wolontariusz.org

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Pliki do pobrania:
Zaproszenie
Regulamin Konkursu Fotograficznego
Regulamin Konkursu Literackiego
Regulamin Konkursu Webmasterskiego
Formularz zgłoszeniowy – fotograficzny
Formularz zgłoszeniowy – literacki
Formularz zgłoszeniowy – webmasterski

Wybieramy 13 Dolnośląskiego Wolontariusza Roku!

66Z przyjemnością zapraszamy do udziału w 13 edycji konkursu o tytuł „Dolnośląskiego Wolontariusza Roku”. Jak co roku Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza ustanowionego w 1986 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei wolontariatu oraz propagowanie aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Jest to także okazja do pokazania mieszkańcom naszego regionu osób, które angażują się wolontariacko w życie społeczno-kulturalne województwa dolnośląskiego.

W związku z tym, jeżeli znają Państwo osoby, które jako wolontariusze wspomagały osoby potrzebujące, organizacje oraz instytucje lub przyczyniały się dobroczynnie do rozwoju naszego regionu to mają Państwo okazję do publicznego podziękowania im za ofiarowaną pomoc. Wystarczy wypełnić Wniosek Nominacyjny i przesłać drogą elektroniczną i papierową wraz z załącznikami na adres Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Kapituła konkursu, którą tworzyć będą osoby zaufania publicznego, dokona wyboru laureatów. Wszyscy nominowani zostaną zaproszeni na uroczystą Dolnośląską Galę Wolontariatu, która odbędzie się 10 grudnia 2016 r. w ramach organizowanego we Wrocławiu wspólnie z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

Mamy nadzieję, iż dzięki Konkursowi wzrośnie aktywność wolontariuszy na rzecz osób indywidualnych, organizacji i instytucji rozwiązujących szereg lokalnych problemów.

Dotychczas tytuł Dolnośląskiego Wolontariusza Roku otrzymali:
2004 – Magdalena Głowińska
2005 – Leokadia Słopiecka
2006 – Julian Golak
2007 – Wanda Radłowska
2008 – Henryk Boratyński
2009 – Teresa Adamowicz
2010 – Mieczysława Mierzejewska
2011 – Dariusz Gil
2012 – Edyta Mulka-Gonera
2013 – Jan Walkowiak
2014 – Magdalena Sawicka
2015 – Piotr Lewandowski

Wnioski nominacyjne należy składać w terminie od 1 września do 31 października 2016 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku w wersji elektronicznej na adres radoslaw.bednarski@rcwip.pl). Ostateczny termin wpływu wniosków w wersji papierowej upływa 4 listopada 2016 r. Wnioski nominacyjne wraz z wymaganymi załącznikami prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro Regionalne w Wałbrzychu, ul. Matejki 6, 58-300 Wałbrzych.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel.: (74) 665 11 11,
kom. 693 145 674,
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Pliki do pobrania:
Zaproszenie
Regulamin Konkursu
Formularz wniosku nominacyjnego

Zgłoś koordynatora wolontariatu do konkursu o tytuł „Dolnośląskiego Koordynatora Wolontariatu Roku!

61Z przyjemnością zapraszamy do udziału w czwartej edycji konkursu o tytuł „Dolnośląskiego Koordynatora Wolontariatu Roku”. Jak co roku Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza ustanowionego w 1986 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei wolontariatu oraz uhonorowanie osób wzorowo zarządzających grupami wolontariackimi działającymi na rzecz społeczności województwa dolnośląskiego. Wszelkie informacje i szczegóły Konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie.

W związku z tym, jeżeli znają Państwo osoby, które w sposób ciągły i zorganizowany prowadzą grupę wolontariuszy, opiekują się nimi oraz zarządzają pracą wolontariuszy, to mają Państwo okazję do publicznego podziękowania im za ofiarowaną pomoc. Wystarczy wypełnić Wniosek Nominacyjny i przesłać drogą elektroniczną i papierową wraz z załącznikami na adres Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Kapituła konkursu, którą tworzyć będą osoby zaufania publicznego, dokona wyboru laureatów. Wszyscy nominowani zostaną zaproszeni na uroczystą Dolnośląską Galę Wolontariatu, która odbędzie się 10 grudnia 2016 r. w ramach organizowanego we Wrocławiu wspólnie z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

Mamy nadzieję, iż dzięki Konkursowi wzrośnie aktywność wolontariuszy na rzecz osób indywidualnych, organizacji i instytucji rozwiązujących szereg lokalnych problemów.

Dotychczas tytuł Dolnośląskiego Koordynatora Wolontariatu Roku otrzymali:
2013 – Wojciech Kubasik, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie
2014 – Katarzyna Niemirowska, Brave Kids Wałbrzych
2015 – Wiesława Gdeczyk, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Wnioski nominacyjne należy składać w terminie od 1 września do 31 października 2016 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku w wersji elektronicznej na adres radoslaw.bednarski@rcwip.pl). Ostateczny termin wpływu wniosków w wersji papierowej upływa 4 listopada 2016 r. Wnioski nominacyjne wraz z wymaganymi załącznikami prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro Regionalne w Wałbrzychu, ul. Matejki 6, 58-300 Wałbrzych.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel.: (74) 665 11 11,
kom. 693 145 674,
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Pliki do pobrania:
Zaproszenie
Regulamin Konkursu
Formularz wniosku nominacyjnego

Wybierz z nami Dolnośląską Grupę Wolontariacką Roku!

77Z przyjemnością zapraszamy do udziału w czwartej edycji konkursu o tytuł „Dolnośląskiej Grupy Wolontariackiej Roku”. Jak co roku Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza ustanowionego w 1986 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei wolontariatu oraz uhonorowanie grup wolontariackich aktywnie działających na rzecz środowisk lokalnych województwa dolnośląskiego. Wszelkie informacje i szczegóły Konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie.

W związku z tym, jeżeli znają Państwo grupy, które w sposób ciągły i zorganizowany działają wolontariacko na rzecz społeczności lokalnych województwa dolnośląskiego, to mają Państwo okazję do publicznego podziękowania im za ofiarowaną pomoc. Wystarczy wypełnić Wniosek Nominacyjny i przesłać drogą elektroniczną i papierową wraz z załącznikami na adres Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Kapituła konkursu, którą tworzyć będą osoby zaufania publicznego, dokona wyboru laureatów. Wszyscy nominowani zostaną zaproszeni na uroczystą Dolnośląską Galę Wolontariatu, która odbędzie się 10 grudnia 2016 r. w ramach organizowanego we Wrocławiu wspólnie z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

Mamy nadzieję, iż dzięki Konkursowi wzrośnie aktywność wolontariuszy na rzecz osób indywidualnych, organizacji i instytucji rozwiązujących szereg lokalnych problemów.

Dotychczas tytuł Dolnośląskiej Grupy Wolontariackiej Roku otrzymały następujące grupy wolontariuszy:
2013 – Wolontariusze Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie
2014 – Wolontariat świetlicy środowiskowej Źródełko we Wrocławiu
2015 – Wolontariusze Zespołu Szkół w Prusicach

Wnioski nominacyjne należy składać w terminie od 1 września do 31 października 2016 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku w wersji elektronicznej na adres radoslaw.bednarski@rcwip.pl). Ostateczny termin wpływu wniosków w wersji papierowej upływa 4 listopada 2016 r. Wnioski nominacyjne wraz z wymaganymi załącznikami prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro Regionalne w Wałbrzychu, ul. Matejki 6, 58-300 Wałbrzych.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel.: (74) 665 11 11,
kom. 693 145 674,
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Pliki do pobrania:
Zaproszenie
Regulamin Konkursu
Formularz wniosku nominacyjnego

Już po raz trzeci nagradzamy dolnośląski Wolontariat Pracowniczy!

11050198_1072881896072056_7048865922593040286_oZ przyjemnością zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konkursu o tytuł „Dolnośląskiej Grupy Wolontariatu Pracowniczego”. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza ustanowionego w 1986 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie grup wolontariackich skupiających pracowników firm i instytucji podejmujących działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców województwa dolnośląskiego. Ponadto Konkurs ma na celu promowanie idei wolontariatu oraz propagowanie aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Wszelkie informacje i szczegóły Konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie.

W związku z tym, jeżeli znają Państwo grupy wolontariackie skupiające pracowników firmy lub instytucji, które wspomagały osoby potrzebujące, organizacje oraz instytucje lub przyczyniały się dobroczynnie do rozwoju naszego regionu to mają Państwo okazję do publicznego podziękowania im za ofiarowaną pomoc. Wystarczy wypełnić Wniosek Nominacyjny i przesłać drogą elektroniczną i papierową wraz z załącznikami na adres Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Kapituła konkursu, którą tworzyć będą osoby zaufania publicznego, dokona wyboru laureatów. Wszyscy nominowani zostaną zaproszeni na uroczystą Dolnośląską Galę Wolontariatu, która odbędzie się 10 grudnia 2016 r. w ramach organizowanego we Wrocławiu wspólnie z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

Mamy nadzieję, iż dzięki Konkursowi wzrośnie aktywność pracowników dolnośląskich firm i instytucji rozwiązujących szereg lokalnych problemów.

Do tej pory tytuł Dolnośląskiej Grupy Wolontariatu Pracowniczego otrzymali pracownicy następujących firm:
2014 – Volvo Polska
2015 – Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o. Citizenship Comittee

Wnioski nominacyjne należy składać w terminie od 1 września do 31 października 2016 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku w wersji elektronicznej na adres radoslaw.bednarski@rcwip.pl). Ostateczny termin wpływu wniosków w wersji papierowej upływa 4 listopada 2016 r. Wnioski nominacyjne wraz z wymaganymi załącznikami prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro Regionalne w Wałbrzychu, ul. Matejki 6, 58-300 Wałbrzych.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel.: (74) 665 11 11,
kom. 693 145 674,
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Pliki do pobrania:
Zaproszenie
Regulamin Konkursu
Formularz wniosku nominacyjnego