5 marca 2015 r. w siedzibie VOLVO Polska we Wrocławiu odbyła się IV Debata „Wygrany-Wygrany. O współpracy międzysektorowej”. To już kolejne spotkanie zorganizowane we współpracy z Urzędem Miasta we Wrocławiu, Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, firmą PwC oraz organizacjami wchodzącymi w skład Partnerstwa na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu”.
Podczas minionego spotkania blisko 50 przedstawicieli i przedstawicielek firm zaangażowanych społecznie, organizacji pozarządowych oraz samorządu i jednostek naukowych rozmawiali o możliwościach współpracy międzysektorowej. Uczestnicy spotkania mieli również okazję poznać działalność społeczną i wolontariacką firmy VOLVO – laureata Konkursu „Dolnośląska Grupa Wolontariatu Pracowniczego Roku 2014” oraz wysłuchać prezentacji dot. współpracy z podmiotami ekonomii społecznej przygotowanej i poprowadzonej przez przedstawicielkę firmy PwC.