Szanowni Państwo!

W imieniu Partnerstwa na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” z przyjemnością zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje i grupy nieformalne realizujące działania i projekty o charakterze wolontariackim do ubiegania się o Patronat Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

Dolnośląski Festiwal Wolontariatu to przestrzeń dla organizacji pozarządowych, instytucji i grup nieformalnych realizujących działania społeczne przyczyniające się do promocji i rozwoju wolontariatu na Dolnym Śląsku. Dzięki uzyskanemu Patronatowi organizacje i instytucje związane z wolontariatem mają możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia promocyjnego, merytorycznego i organizacyjnego przy realizacji swoich projektów wolontariackich. Każde przedsięwzięcie objęte Patronatem zostanie wpisane do specjalnego kalendarza festiwalowego, a jego realizator otrzyma na czas trwania Patronatu status Partnera Lokalnego. Dodatkowo w grudniu każdego roku wszyscy realizatorzy wydarzeń objętych Patronatem oraz zaproszeni goście będą mieli okazję wziąć udział w uroczystym Dolnośląskim Forum Wolontariatu podsumowującym coroczną edycję Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu, które odbędzie się we Wrocławiu.

Warunkiem uzyskania Patronatu Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu jest przesłanie wypełnionego wniosku w wersji elektronicznej.

Wnioski o Patronat są przyjmowane na bieżąco, jednak ze względu na harmonogram pracy Rady Patronackiej Festiwalu prosimy o ich przesyłanie co najmniej 30 dni przed planowanym wydarzeniem.

Szczegółowe zasady udzielania Patronatu znajdują się w załączonym pliku.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski, tel.: 74 665 11 11, 693 145 674, e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Serdecznie zapraszamy!