WROCŁAW

Projekt „Dolnośląskie Forum Wolontariatu 2015” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Dolny Śląsk - logotyp, kolor (jpg-zip)

Projekt „Dolnośląska Gala Wolontariatu 2015” jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.