1.i Konkurs Dziennikarski „Pozytywne Pióro 2015”
Nominowani:
1. Dawid Gudel za pracę pt. „Co nowego w Nowym Kościele”
2. Joanna Kwiatkowska za pracę pt. „O Kurka! Ale Kulturka!”

Wyróżnienie:
Dawid Gudel za pracę pt. „Co nowego w Nowym Kościele”

2. Dolnośląski Konkurs na Wolontariacką Stronę Internetową „Wolontariat w Sieci”
Nominowani:
1. Wolontariat Życzliwi przy Publicznym Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu za stronę zyczliwi.tnb.pl

Wyróżnienie:
Wolontariat Życzliwi przy Publicznym Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu za stronę zyczliwi.tnb.pl

3. Dolnośląski Konkurs Fotograficzny „Wolontariat w Obiektywie”
Nominowani:
1. Angelika Obodczuk
2. Kamila Fikier
3. Krzysztof Przybyłek
4. Laura Maciocha
5. Marcelina Zaremba
6. Martyna Buczkowska
7. Nikola Cetera
8. Patrycja Hawrysz
9. Mateusz Szewczyk

2 miejsce:
Marcelina Zaremba za zdjęcia w Domu Pomocy Społecznej w Oławie.

1 miejsce:
Kamila Fikier za zdjęcie prezentujące porządkowanie cmentarza w Prusicach.

4. Dolnośląski Konkurs Literacki „Wolontariat Piórem”
Nominowani:
1. Klaudia Słoniowska
2. Martyna Dzięsław
3. Barbara Parzonka

2 miejsce:
Martyna Dzięsław za pracę „Rybki i żółw”

1 miejsce:
Klaudia Słoniowska za pracę „Szczęście innych dawało jej radość – czyli krótka historia o…”

5. Dolnośląska Grupa Wolontariatu Pracowniczego Roku 2015
Nominowani:
1. Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o. Citizenship Comittee
2. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu

Wyróżnienie:
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu za zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnych i szeroką działalność na rzecz mieszkańców powiatu zgorzeleckiego wykraczającą poza standardowe usługi instytucji pomocy społecznej.

1 miejsce:
Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o. Citizenship Comittee
za współpracę partnerską z NGO podczas realizowanych działań oraz włączanie pracowników w proces decyzyjny dot. planowanych projektów wolontariackich.

6. Dolnośląska Grupa Wolontariacka Roku 2015
Nominowani:
1. Szkolne koło Wolontariatu przy Zespole Szkół w Prusicach
2. Wolontariusze Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie
3. Wolontariat Życzliwi przy Publicznym Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu

Wyróżnienie:
Wolontariusze Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie
za szeroką działalność na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Oławie.

I miejsce:
Szkolne Koło Wolontariatu przy Zespole Szkół w Prusicach za wieloletnią działalność i zaangażowanie młodzieży w rozwój społeczności lokalnej.

7. Dolnośląski Koordynator Wolontariatu Roku 2015
Nominowani:
1. Małgorzata Białucka
2. Wiesława Gdeczyk
3. Joanna Chmielewska
4. Anna Okurowska
5. Danuta Gawlińska

Wyróżnienie:
Małgorzata Białucka za szerzenie wśród młodzieży otwartości, empatii i szacunku wobec osób starszych.

I miejsce:
Wiesława Gdeczyk za umiejętność zarządzania dużymi grupami wolontariuszy oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej oraz przełamywanie niekorzystnego stereotypu wiążącego wielodzietność z ubóstwem i patologią.

8. Dolnośląski Wolontariusz Roku 2015
Nominowani:
1. Oliwia Kropidłowska
2. Robert Hećman
3. Piotr Lewandowski
4. Romualda Skiba
5. Grzegorz Sudoł
6. Dominik Zajda

Wyróżnienia:
Romualda Skiba – za wieloletnią działalność na rzecz seniorów a także realizację wielu inicjatyw wolontariackich promujących miasto Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski oraz województwo dolnośląskie na arenie ogólnopolskiej.
Dominik Zajda – za aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej Wałbrzycha oraz zaangażowanie i pasję w pomocy wielu organizacjom i instytucjom.

I miejsce:
Piotr Lewandowski za pełne pasji zaangażowanie w działalność na rzecz osób ubogich, starszych oraz dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.