Wybieramy 13 Dolnośląskiego Wolontariusza Roku!

66Z przyjemnością zapraszamy do udziału w 13 edycji konkursu o tytuł „Dolnośląskiego Wolontariusza Roku”. Jak co roku Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza ustanowionego w 1986 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei wolontariatu oraz propagowanie aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Jest to także okazja do pokazania mieszkańcom naszego regionu osób, które angażują się wolontariacko w życie społeczno-kulturalne województwa dolnośląskiego.

W związku z tym, jeżeli znają Państwo osoby, które jako wolontariusze wspomagały osoby potrzebujące, organizacje oraz instytucje lub przyczyniały się dobroczynnie do rozwoju naszego regionu to mają Państwo okazję do publicznego podziękowania im za ofiarowaną pomoc. Wystarczy wypełnić Wniosek Nominacyjny i przesłać drogą elektroniczną i papierową wraz z załącznikami na adres Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Kapituła konkursu, którą tworzyć będą osoby zaufania publicznego, dokona wyboru laureatów. Wszyscy nominowani zostaną zaproszeni na uroczystą Dolnośląską Galę Wolontariatu, która odbędzie się 10 grudnia 2016 r. w ramach organizowanego we Wrocławiu wspólnie z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

Mamy nadzieję, iż dzięki Konkursowi wzrośnie aktywność wolontariuszy na rzecz osób indywidualnych, organizacji i instytucji rozwiązujących szereg lokalnych problemów.

Dotychczas tytuł Dolnośląskiego Wolontariusza Roku otrzymali:
2004 – Magdalena Głowińska
2005 – Leokadia Słopiecka
2006 – Julian Golak
2007 – Wanda Radłowska
2008 – Henryk Boratyński
2009 – Teresa Adamowicz
2010 – Mieczysława Mierzejewska
2011 – Dariusz Gil
2012 – Edyta Mulka-Gonera
2013 – Jan Walkowiak
2014 – Magdalena Sawicka
2015 – Piotr Lewandowski

Wnioski nominacyjne należy składać w terminie od 1 września do 31 października 2016 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku w wersji elektronicznej na adres radoslaw.bednarski@rcwip.pl). Ostateczny termin wpływu wniosków w wersji papierowej upływa 4 listopada 2016 r. Wnioski nominacyjne wraz z wymaganymi załącznikami prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro Regionalne w Wałbrzychu, ul. Matejki 6, 58-300 Wałbrzych.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel.: (74) 665 11 11,
kom. 693 145 674,
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Pliki do pobrania:
Zaproszenie
Regulamin Konkursu
Formularz wniosku nominacyjnego

Reklamy

Zgłoś koordynatora wolontariatu do konkursu o tytuł „Dolnośląskiego Koordynatora Wolontariatu Roku!

61Z przyjemnością zapraszamy do udziału w czwartej edycji konkursu o tytuł „Dolnośląskiego Koordynatora Wolontariatu Roku”. Jak co roku Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza ustanowionego w 1986 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei wolontariatu oraz uhonorowanie osób wzorowo zarządzających grupami wolontariackimi działającymi na rzecz społeczności województwa dolnośląskiego. Wszelkie informacje i szczegóły Konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie.

W związku z tym, jeżeli znają Państwo osoby, które w sposób ciągły i zorganizowany prowadzą grupę wolontariuszy, opiekują się nimi oraz zarządzają pracą wolontariuszy, to mają Państwo okazję do publicznego podziękowania im za ofiarowaną pomoc. Wystarczy wypełnić Wniosek Nominacyjny i przesłać drogą elektroniczną i papierową wraz z załącznikami na adres Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Kapituła konkursu, którą tworzyć będą osoby zaufania publicznego, dokona wyboru laureatów. Wszyscy nominowani zostaną zaproszeni na uroczystą Dolnośląską Galę Wolontariatu, która odbędzie się 10 grudnia 2016 r. w ramach organizowanego we Wrocławiu wspólnie z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

Mamy nadzieję, iż dzięki Konkursowi wzrośnie aktywność wolontariuszy na rzecz osób indywidualnych, organizacji i instytucji rozwiązujących szereg lokalnych problemów.

Dotychczas tytuł Dolnośląskiego Koordynatora Wolontariatu Roku otrzymali:
2013 – Wojciech Kubasik, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie
2014 – Katarzyna Niemirowska, Brave Kids Wałbrzych
2015 – Wiesława Gdeczyk, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Wnioski nominacyjne należy składać w terminie od 1 września do 31 października 2016 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku w wersji elektronicznej na adres radoslaw.bednarski@rcwip.pl). Ostateczny termin wpływu wniosków w wersji papierowej upływa 4 listopada 2016 r. Wnioski nominacyjne wraz z wymaganymi załącznikami prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro Regionalne w Wałbrzychu, ul. Matejki 6, 58-300 Wałbrzych.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel.: (74) 665 11 11,
kom. 693 145 674,
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Pliki do pobrania:
Zaproszenie
Regulamin Konkursu
Formularz wniosku nominacyjnego

Wybierz z nami Dolnośląską Grupę Wolontariacką Roku!

77Z przyjemnością zapraszamy do udziału w czwartej edycji konkursu o tytuł „Dolnośląskiej Grupy Wolontariackiej Roku”. Jak co roku Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza ustanowionego w 1986 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei wolontariatu oraz uhonorowanie grup wolontariackich aktywnie działających na rzecz środowisk lokalnych województwa dolnośląskiego. Wszelkie informacje i szczegóły Konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie.

W związku z tym, jeżeli znają Państwo grupy, które w sposób ciągły i zorganizowany działają wolontariacko na rzecz społeczności lokalnych województwa dolnośląskiego, to mają Państwo okazję do publicznego podziękowania im za ofiarowaną pomoc. Wystarczy wypełnić Wniosek Nominacyjny i przesłać drogą elektroniczną i papierową wraz z załącznikami na adres Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Kapituła konkursu, którą tworzyć będą osoby zaufania publicznego, dokona wyboru laureatów. Wszyscy nominowani zostaną zaproszeni na uroczystą Dolnośląską Galę Wolontariatu, która odbędzie się 10 grudnia 2016 r. w ramach organizowanego we Wrocławiu wspólnie z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

Mamy nadzieję, iż dzięki Konkursowi wzrośnie aktywność wolontariuszy na rzecz osób indywidualnych, organizacji i instytucji rozwiązujących szereg lokalnych problemów.

Dotychczas tytuł Dolnośląskiej Grupy Wolontariackiej Roku otrzymały następujące grupy wolontariuszy:
2013 – Wolontariusze Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie
2014 – Wolontariat świetlicy środowiskowej Źródełko we Wrocławiu
2015 – Wolontariusze Zespołu Szkół w Prusicach

Wnioski nominacyjne należy składać w terminie od 1 września do 31 października 2016 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku w wersji elektronicznej na adres radoslaw.bednarski@rcwip.pl). Ostateczny termin wpływu wniosków w wersji papierowej upływa 4 listopada 2016 r. Wnioski nominacyjne wraz z wymaganymi załącznikami prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro Regionalne w Wałbrzychu, ul. Matejki 6, 58-300 Wałbrzych.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel.: (74) 665 11 11,
kom. 693 145 674,
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Pliki do pobrania:
Zaproszenie
Regulamin Konkursu
Formularz wniosku nominacyjnego

Już po raz trzeci nagradzamy dolnośląski Wolontariat Pracowniczy!

11050198_1072881896072056_7048865922593040286_oZ przyjemnością zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konkursu o tytuł „Dolnośląskiej Grupy Wolontariatu Pracowniczego”. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza ustanowionego w 1986 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie grup wolontariackich skupiających pracowników firm i instytucji podejmujących działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców województwa dolnośląskiego. Ponadto Konkurs ma na celu promowanie idei wolontariatu oraz propagowanie aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Wszelkie informacje i szczegóły Konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie.

W związku z tym, jeżeli znają Państwo grupy wolontariackie skupiające pracowników firmy lub instytucji, które wspomagały osoby potrzebujące, organizacje oraz instytucje lub przyczyniały się dobroczynnie do rozwoju naszego regionu to mają Państwo okazję do publicznego podziękowania im za ofiarowaną pomoc. Wystarczy wypełnić Wniosek Nominacyjny i przesłać drogą elektroniczną i papierową wraz z załącznikami na adres Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Kapituła konkursu, którą tworzyć będą osoby zaufania publicznego, dokona wyboru laureatów. Wszyscy nominowani zostaną zaproszeni na uroczystą Dolnośląską Galę Wolontariatu, która odbędzie się 10 grudnia 2016 r. w ramach organizowanego we Wrocławiu wspólnie z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

Mamy nadzieję, iż dzięki Konkursowi wzrośnie aktywność pracowników dolnośląskich firm i instytucji rozwiązujących szereg lokalnych problemów.

Do tej pory tytuł Dolnośląskiej Grupy Wolontariatu Pracowniczego otrzymali pracownicy następujących firm:
2014 – Volvo Polska
2015 – Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o. Citizenship Comittee

Wnioski nominacyjne należy składać w terminie od 1 września do 31 października 2016 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku w wersji elektronicznej na adres radoslaw.bednarski@rcwip.pl). Ostateczny termin wpływu wniosków w wersji papierowej upływa 4 listopada 2016 r. Wnioski nominacyjne wraz z wymaganymi załącznikami prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro Regionalne w Wałbrzychu, ul. Matejki 6, 58-300 Wałbrzych.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel.: (74) 665 11 11,
kom. 693 145 674,
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Pliki do pobrania:
Zaproszenie
Regulamin Konkursu
Formularz wniosku nominacyjnego

Dolnośląski Konkurs Dziennikarski „Pozytywne Pióro 2016” ogłoszony!

11224389_889179437797910_5727399063922105410_oZ przyjemnością zapraszamy do udziału w czwartej edycji Dolnośląskiego Konkursu Dziennikarskiego „Pozytywne Pióro 2016”.

Dolnośląski Konkurs Dziennikarski „Pozytywne Pióro 2016” przeznaczony jest dla wszystkich tych, którzy chcą przekazać szerszej publiczności informacje o ciekawych inicjatywach odbywających się w ich okolicy oraz chcieliby zaprezentować swoje dziennikarskie umiejętności. Aby to zrobić wystarczy wypełnić i przesłać specjalny formularz zgłoszeniowy wraz z pracą konkursową na adres Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Kapituła konkursu, którą tworzyć będą osoby zaufania publicznego, dokona wyboru laureatów. Laureaci Konkursu zostaną przedstawieni i nagrodzeni podczas Dolnośląskiej Gali Wolontariatu, która odbędzie się 10 grudnia 2016 r. w ramach organizowanego we Wrocławiu wspólnie z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

Mamy nadzieję, iż Dolnośląski Konkurs Dziennikarski „Pozytywne Pióro 2016” przyczyni się do promocji w mediach ciekawych inicjatyw społecznych realizowanych przez lokalne społeczności województwa dolnośląskiego.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w terminie od 1 września do 31 października 2016 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku w wersji elektronicznej na adres radoslaw.bednarski@rcwip.pl). Ostateczny termin wpływu zgłoszeń w wersji papierowej upływa 4 listopada 2016 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami prosimy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro Regionalne w Wałbrzychu, ul. Matejki 6, 58-300 Wałbrzych.

Przed wypełnieniem zgłoszenia należy zapoznać się z Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel.: (74) 665 11 11,
kom. 693 145 674,
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Pliki do pobrania:
Zaproszenie
Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Nie siedź w domu. Działaj!

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” serdecznie zaprasza młodzież w wieku 13-30 lat do udziału w projekcie „Nie siedź w domu. Działaj!”.

Projekt zakłada szereg warsztatów z wiedzy o wolontariacie, pracy w grupie, liderstwa, rozwiązywania konfliktów i animacji oraz wizyty w miejscach aktywności społecznej. Ponadto projekt zakłada możliwość pozyskania grantu w wysokości do 1000zł na realizację własnych, lokalnie użytecznych pomysłów.

Projekt trwa do końca listopada 2016 roku natomiast na zgłoszenia czekamy do dnia 30 września 2016 roku. Formularz rekrutacyjny oraz więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.sektor3.wroclaw.pl/dzialaj

Serdecznie zapraszamy do wspólnej aktywności!

Szczegółowych informacji udziela:
Agnieszka Cisowska-Szul
a.cisowska@sektor3.wroclaw.pl
tel. 518 269682

Plakat (1)

Żywa Biblioteka Wrocław już po raz 19 w Mediatece!

13226778_1243025379049456_1029312768121313070_n

W dniach 10-11 czerwca w godz. 12.00- 20.00 odbędzie się 19 edycja projektu Żywa Biblioteka. Do Mediateki [pl. Teatralny 5] będzie mógł przyjść każdy mieszkaniec Wrocławia i wypożyczyć na rozmowę przedstawiciela/kę mniejszości kulturowej, etnicznej, religijnej, społecznej itp. Aby odbyć taką rozmowę będzie musiał być zarejestrowany przez Bibliotekarzy – wolontariuszy, którzy po zapisaniu Czytelnika, wydadzą mu/jej kartę biblioteczną. Wypożyczenie może odbywać się tylko i wyłącznie na terenie oznaczonym przez organizatorów na terenie Mediateki, a rozmowa może trwać 30 minut.

Żywe Książki, które zaprosiliśmy w tym roku: Ateista, Były Więzień, Dziewczyna z Krymu,Feministka, Gej, Mama geja, Muzułmanin, Muzułmanka, Niemiec, Os. Ciemnoskóra, Os.Głuchoniewidoma, Os. Która wyszła z uzależnienia, Os. Transseksualna, Para homoseksualna, Protestantka, Romka, Rosjanka, Syryjczyk, Trzeźwy Alkoholik, Uchodźczyni, Ukrainiec, W-skers [aktywna osoba na wózku], Weganka, Żydówka.

Żywymi Książkami, które pojawią się po raz pierwszy będą: Freeganin i Osoba, która wyszła z anoreksji i bulimii.

Celem projektu Żywa Biblioteka jest wzrost świadomości i wiedzy Wrocławian na temat mniejszości kulturowych, religijnych, etnicznych, społecznych i innych oraz problemów, z jakimi spotykają się te osoby żyjąc we Wrocławiu.
Celem spotkań podczas Żywej Biblioteki jest również kształtowanie wizerunku Wrocławia jako autentycznego miejsca spotkań, miejsca otwartego na Innych.

Przewidujemy uczestnictwo około 30 Żywych Książek i 10 wolontariuszy w roli Bibliotekarzy oraz odwiedziny ok. 300 mieszkańców Wrocławia. Doświadczenie ubiegłych lat pokazuje, że możemy liczyć na ponad 500 rozmów z Żywymi Książkami.

Działania towarzyszące Żywej Bibliotece:
– 10 i 11 czerwca – warsztaty “Żywa Biblioteka jako narzędzie edukacji międzykulturowej” dla nauczycieli i edukatorów.
– 10 i 11 czerwca – instalacja “BeAnother Lab” – niezwykłe doświadczeniu przygotowane przez kolektyw BeAnother Lab, który przyjedzie z Barcelony. Projekt polega na polegający na zastosowaniu technologii, która stymuluje użytkownika do odczuwania, jakby był w skórze drugiego człowieka. Doświadczenie to ma rozwijać empatię i prowadzić do nawiązania dialogu pomiedzy ludźmi różniącymi się od siebie pod wieloma względami. Wideo wyjaśniające jak to do tego dochodzi: https://vimeo.com/134470130

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Diversja w partnerstwie z Mediateka. Jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław. Odbywa się w ramach projektu „Rozwój Żywych Bibliotek na Dolnym Śląsku” ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

http://www.zywabiblioteka.pl oraz https://www.facebook.com/ZywaBiblioteka/

Organizatorzy: Stowarzyszenie Diversja i MBP Mediateka
http://www.zywabiblioteka.pl
https://www.facebook.com/ZywaBiblioteka
Kontakt: koordynatorka projektu: Dorota Mołodyńska – Küntzel
dorota.kuentzel@diversja.org
tel. 668 17 80 90