Wrocław. Bezpłatny warsztat „Możliwości rozwoju wolontariatu na Dolnym Śląsku”

Partnerstwo na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” serdecznie zaprasza chętnych przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz firm odpowiedzialnych społecznie z terenu województwa dolnośląskiego do udziału w bezpłatnym warsztacie dot. możliwości rozwoju wolontariatu na Dolnym Śląsku.

Zakres tematyczny warsztatu to m.in.:
– prezentacja dotychczasowych osiągnięć Partnerstwa,
– możliwości zaangażowania się w działania na rzecz rozwoju wolontariatu realizowane przez Partnerstwo, w tym również zgłaszanie nowych pomysłów i przedsięwzięć na przyszłość, Partnerstwa,
– korzyści wynikające z partnerskiej współpracy,
– oczekiwania dolnośląskich wolontariuszy i podmiotów korzystających wobec nowych działalności Partnerstwa.

Chcemy dowiedzieć się jak oceniacie Państwo dotychczasową 7-letnią działalność Partnerstwa i z jakich działań chcielibyście skorzystać w przyszłości. Liczymy również na świeżą energię oraz nowe spojrzenie na dotychczasowe nasze działania. Mamy nadzieję, że Wasze doświadczenie, zaangażowanie i pomysły pozwolą nam jeszcze efektywniej wspierać rozwój dolnośląskiego wolontariatu.

TERMIN: 7 marca 2018 (środa)
GODZINA: 10.00 – 14.00
MIEJSCE: Biuro RCWIP we Wrocławiu, ul. Mennicza 1.

Aby zgłosić chęć udziału w warsztacie należy wysłać drogą meilową na adres: radoslaw.bednarski@rcwip.pl zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki, nazwę reprezentowanej organizacji/instytucji, telefon kontaktowy i adres e-mail.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 lutego 2018 r.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają poczęstunek kawowy oraz lunch w trakcie warsztatu. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 74 665 11 11
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie!

 LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!