V Miejskie Dni Wolontariatu: Dobry Wolontariat – standardy współpracy z wolontariuszami

MDW2015_warsztaty-27Jak skutecznie współpracować z wolontariuszami? Jakie obowiązki wobec wolontariusza ma organizacja korzystająca? Kiedy organizacja jest zobowiązana opłacić wolontariuszowi ubezpieczenie? Czym są standardy współpracy z wolontariuszami? Jak zostać Organizacją Przyjazną Wolontariuszom?

Na te oraz wiele innych pytań odpowiemy podczas bezpłatnego warsztatu ze skutecznej współpracy z wolontariuszami, na który zapraszamy wszystkich chętnych przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami oraz zamierzających dopiero rozpocząć taką współpracę.
Zakres tematyczny warsztatu to m.in. aspekty formalno-prawne wolontariatu w organizacji, prawa i obowiązki wolontariuszy, obowiązki organizacji wobec wolontariusza, metody pozyskiwania wolontariuszy, tworzenie oferty dla wolontariuszy, motywowanie wolontariuszy, standardy współpracy z wolontariuszami, Dobry Wolontariat, czyli jak zostać Organizacją Przyjazną Wolontariuszom.

trener: Radosław Bednarski – Doradca ds. zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz wolontariatu, redaktor serwisu regionalnego portalu ngo.pl: www.dolnoslaskie.ngo.pl, koordynator Konkursu: „Dolnośląski Wolontariusz Roku”, koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu organizowanego przez Partnerstwo na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu”. Ekspert w ramach ogólnopolskiego programu „Dobry Wolontariat” w województwie dolnośląskim. Trener antydyskryminacyjny oraz z zakresu wolontariatu.

koszt: bezpłatne
termin: 05.11.2015 9:3016:00
limit zgłoszeń: 20
miejsce: Sektor 3, ul. Legnicka 65
szczegóły: KLIKNIJ

Przedłużony termin zgłoszeń do Konkursów Wolontariackich!!!

UWAGA UWAGA!!!

Przedłużamy termin zgłoszeń do wszystkich Konkursów!!!

Aby zgłoszenie mogło zostać przedstawione Kapitule musi trafić do nas do poniedziałku (26 października) do godz. 9.00 rano na adres: radoslaw.bednarski@rcwip.pl lub do biura RCWIP we Wrocławiu przy pl. Solidarności 1/3/5 pok.421.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!!!

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdziecie pod konkursowym banerem po prawej stronie pod wtyczką Facebook’ową 🙂

Debata „Wygrany-Wygrany. O współpracy międzysektorowej” już po raz piąty we Wrocławiu!

wygrany_logo2 kopiaPartnerstwo na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu”, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Rzecznik ds. Dialogu Społecznego w Urzędzie Miasta Wrocławia, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz firma PwC zapraszają na piątą Debatę „Wygrany –Wygrany. O współpracy międzysektorowej”.

Debata odbędzie się 6 listopada 2015 r. w godz. 11:30-15.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej przy ul. Fabrycznej 29/31 (budynek B) we Wrocławiu.

Spotkania z cyklu „Wygrany – Wygrany. O współpracy międzysektorowej” zostały zapoczątkowane podczas Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu w 2013 r. Od tego czasu spotykamy się dwa razy w roku, aby porozmawiać nt. współpracy podmiotów z trzech sektorów: publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Dyskutujemy nt. potencjału, jaki płynie z budowania szerokich partnerstw, korzyści dla uczestników, ale także pojawiających się barier. Podczas najbliższej debaty chcemy nie tylko dzielić się wiedzą nt. możliwości finansowania działań społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, biznes oraz administrację publiczną, ale także inicjować, promować oraz wdrażać dobre praktyki współpracy między podmiotami.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa drogą elektroniczną: radoslaw.bednarski@rcwip.pl lub telefoniczną: 74 665 11 11. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, nazwę organizacji i adres, dane kontaktowe do uczestnika oraz informację o tym, czy organizacja chce zaprezentować podczas debaty własną inicjatywę. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 listopada 2015 r.

Wstępna agenda spotkania:

11.30 – 12.00
Rejestracja gości i powitalny poczęstunek

12.00 – 12.15
Oficjalne powitanie oraz przedstawienie wszystkich uczestników Debaty

12.15 ­– 12.25
Wyższa Szkoła Bankowa – prezentacja Gospodarza Debaty

12.25 – 13.00
Prezentacja „Możliwości finansowania współpracy międzysektorowej na przykładzie Funduszy Strukturalnych na lata 2014-2020
Prezentację poprowadzi Mirosława Hamera z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, która od 10 lat specjalizuje się w obszarze Funduszy Europejskich oraz współpracy biznesu i administracji publicznej z sektorem pozarządowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych UE. Od 5 lat pełni funkcję Dyrektora RCWIP.

13.00 – 13.30
Prezentacja zgłoszonych inicjatyw.
Uczestnicy debaty będą mogli zaprezentować inicjatywy, pomysły, programy, które realizują w ramach swojej działalności i do których realizacji poszukują partnerów. Maksymalny czas prezentacji: 5 minut. Prezentacja powinna zawierać odpowiedzi na następujące kwestie: przedstawienie obszaru działania organizacji, prezentacja planowanego projektu, oczekiwań odnośnie współpracy, wspólnych korzyści z nawiązania współpracy. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia inicjatyw do 2 listopada 2015 r.

13.30 – 13.45
Przerwa kawowa

13.45 – 14.00
Prezentacja zgłoszonych inicjatyw c.d.

14.00 – 14.50
Rozmowy stolikowe (możliwość indywidualnej rozmowy w osobami prezentującymi inicjatywy oraz pozostałymi uczestnikami debaty)

14.50 – 15.00
Podsumowanie debaty i pożegnanie

UWAGA!
Liczba miejsc dla organizacji pozarządowych jest ograniczona. Organizacje zakwalifikowane do udziału w debacie zostaną o tym poinformowane telefonicznie i e-mailowo.

V Miejskie Dni Wolontariatu: Sztuka negocjacji

MDW2015_warsztaty-26Podczas szkolenia uczestnicy spróbują zdefiniować, czym są negocjacje, poznają kolejne etapy w procesie negocjacji. Omówione zostaną główne style negocjacyjne i sposoby reagowania w trudnych sytuacjach. Przedstawione zostaną różne techniki negocjacyjne wraz z analizą ich skuteczności oraz najczęściej popełniane błędy w negocjacjach.

Szkolenie podparte będzie wieloma przykładami z życia, realnymi sytuacjami, z jakimi prowadzący miał do czynienia w swojej pracy zawodowej. W programie znajdą się m.in.:  różne style negocjacji – uświadomienie uczestników szkolenia z jakimi stylami mogą się spotkać w trakcie negocjacji i jak na nie reagować (akceptacja, kompromis, targowanie się, groźba, emocje, logika) oraz kluczowe czyniki przygotowania do negocjacji, metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach, najczęściej popełnianie błędy w negocjacjach.

firma: bank Credit Agricole
trener: Marcin Szczepanik

koszt: bezpłatne
termin: 30.10.2015 9:0017:00
limit zgłoszeń: 12
miejsce: siedziba banku Credit Agricole we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1
szczegóły: KLIKNIJ

V Miejskie Dni Wolontariatu: Komunikacja interpersonalna

MDW2015_warsztatyPodczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami efektywnej komunikacji.
W trakcie spotkania uzyskają odpowiedzi na pytania:<--break->

– jak wygląda proces komunikacji i jakie są jego etapy?
– jakie są błędy komunikacyjne – z czego wynikają, jak ich uniknąć i w jaki sposób je naprawiać?
– jakie są bariery komunikacyjne i jak je przekraczać?
– co to znaczy aktywnie słuchać?

Szkolenie będzie miało formę warsztatową, uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć na bieżąco wiedzę prezentowaną na podstawie przykładów opartych na realnych sytuacjach.

frima: PwC
trener: Joanna Dymek

koszt: bezpłatne
termin: 29.10.2015 11:0014:00
limit zgłoszeń: 20
miejsce: siedziba firmy PwC, ul. Swobodna
szczegóły: KLIKNIJ

V Miejskie Dni Wolontariatu: Wystąpienia publiczne

MDW2015_warsztaty-24Szkolenie dotyczyć będzie następujących zagadnień: Komunikacja werbalna i niewerbalna; Jak wykorzystywać w prezentacji takie elementy jak dowcip, anegdota, cytat, historyjka? Jak zakończyć prezentację żeby osiągnąć swoje cele? Jak opowiadać o swojej organizacji – ćwiczenie praktyczne.

Na tym mini warsztacie zapoznasz się z kluczowymi zasadami tworzenia profesjonalnej prezentacji oraz przećwiczenie tej umiejętności w praktyce. Na sali szkoleniowej, w kameralnej grupie zarówno trener jak i uczestnicy dadzą Ci konstruktywne wskazówki dotyczące Twoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w tym zakresie.

Przed szkoleniem koniecznie przygotuj:
– Zapoznaj się dokładnie z celami jakie postanowiła przed sobą organizacja, w której jesteś wolontariuszem.
– Sprawdź w Internecie (na przykład na YouTube) czym jest i jak wygląda „Elevator pith”. Matriały po polsku znajdziesz między innymi tutaj.

firma: Nokia
trener: Katarzyna Dziemianko

koszt: bezpłatne
termin: 28.10.2015 15:0018:00
limit zgłoszeń: 8
miejsce: Nokia, Green Towers B, Ul. Strzegomska 36
szczegóły: KLIKNIJ

V Miejskie Dni Wolontariatu: Bezpieczeństwo informacji – sztuka przetrwania w sieci i nie tylko

MDW2015_warsztaty-29Celem szkolenia jest przybliżenie najczęściej stosowanych metod ataku na organizacje oraz na osoby prywatne.

Przedstawiony zostanie zbiór podstawowych zasad pozwalających uchronić (w życiu prywatnym i służbowym) przed konsekwencjami ataku, którymi mogą być utrata poufnych danych, haseł dostępu, środków finansowych itd.
Prowadzący zajmuje się audytami bezpieczeństwa infrastruktury dużych firm i banków. Prowadząc próbne „włamaniami na żądanie” wykazuje luki w zasadach pracy i systemach zabezpieczeń.

Uczestnicy proszeni są o zabranie swoich laptopów.

Trener: Paweł Maziarz, Assistant Manager PwC, lider zespołu Security
Firma: PwC

termin: 28.10.2015 10:0013:00
limit zgłoszeń: 20
miejsce: PwC, ul. Swobodna
szczegóły: KLIKNIJ

V Miejskie Dni Wolontariatu: Power Point – zawładnij prezentacją!

MDW2015_warsztaty-22Szkolenie jest wprowadzeniem do pracy z Power Pointem. Pokażemy Wam wiele przydatnych funkcji do tworzenia prezentacji. Przedstawimy kilka zasad, które pozwolą sprawią, że prezentacja będzie czytelna i efektywna.

firma: Credit Suisse
trener: Ewelina Zarychta

koszt: bezpłatne
termin: 27.10.2015 10:0012:00
limit zgłoszeń: 12
miejsce: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, przy ul. Legnickiej 65

V Miejskie Dni Wolontariatu: Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej

MDW2015_warsztaty-21Obecna sytuacja na rynku pracy często zmusza do aktywnego poszukiwania pracy, a duża konkurencja powoduje, że umiejętność prezentowania swoich kompetencji i zdolność przekonywania do swojej wartości są w cenie. Dlatego celem szkolenia jest wsparcie osób starających się o stanowisko pracy lub jego zmianę.

Z pomocą ćwiczeń praktycznych uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej w formie wywiadu, jakich zachowań i wypowiedzi unikać, oraz i jak stworzyć dobre wrażenie. Szkolenie poszerzy również wiedzę uczestnikow na temat procesu selekcji i rektutacji w Credit Suisse.

firma: Credit Suisse
trener: Marika Tryc

koszt: bezpłatne
termin: 26.10.2015 12:0015:00
limit zgłoszeń: 10
miejsce: Grunwaldzki Center budynek B